Koncert 'Banu u čast'

Subota, 1.12.2018. u 18 sati / Velika dvorana

Koncert Mješovitog pjevačkog zbora Kulturno-umjetničkog društva „Ban Josip Jelačić“ pod nazivom „Banu u čast"

Gosti:
Gradski zbor „Sveti Martin“ - Szombathely, Mađarska
Krunoslav Babić - tuba, solist Zagrebačke filharmonije
Hrvoje Banaj - glasovir

Na programu: J. S. Bach, A. Bruckner, F. Farkas, P. W. de Grudencz, H. Klemetti, Z. Kodály, I. P. Larionov, F. Liszt, R. Matz, W. A. Mozart, G. P. da Palestrina, A. Piazzolla, B. Rogers, I. pl. Zajc

Na tradicionalnom koncertu „Banu u čast“, u organizaciji Mješovitog pjevačkog zbora Kulturno-umjetničkog društva „Ban Josip Jelačić“, ove godine imat ćemo priliku uz domaćine čuti još dvije glazbene poslastice: jedan od ponajboljih mađarskih zborova iz Szombathelyja, rodnoga grada  sv. Martina, i solista Zagrebačke filharmonije, tubista Krunoslava Babića u pratnji Hrvoja Banaja na glasoviru.

Ulaz je slobodan!

Utorak, 27.11.2018.


MARKETING

vuglec breg