Nakon boca skupljat ćemo i CD-e?

Uvoznici optičkih digitalnih medija, CD-ova i DVD-ova, mjesecima muku muče s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Fond je odlučio i na te proizvode obračunati naknadu za električni i elektronski otpad (EE otpad) pa uporno traži podatke o količinama tih proizvoda koje tvrtke stavljaju na tržište. To je, tvrdi Fond, u skladu s tumačenjem koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša. No tvrtke ne daju podatke uz argument da to nije nigdje propisano, piše Poslovni dnevnik
Želju Fonda da naplati novi harač potvrdio je i Slobodan Planinić, predsjednik Hrvatske udruge distributera novih tehnologija (HUDNT), dodajući da se od svih država EU u kojima je na snazi direktiva EU o električnom i elektronskom otpadu, pa čak i u zemljama u regiji, jedino u Hrvatskoj CD-ovi i DVD-ovi smatraju EE otpadom.

S problemom novog nameta u IT sektoru, u kojem je od početka krize zabilježen pad prodaje tih proizvoda za gotovo 50 posto, upoznata je i premijerka Jadranka Kosor, kao i šefovi Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore. No rješenja još nema na vidiku, a Fond upozorava tvrtke da će pokrenuti kaznene postupke jer ne daju podatke.

Slučaj je jedinstven jer odudara od direktive EU koja ne prepoznaje te optičke medije kao posebni otpad. CD-ovi i DVD-ovi u EU se tretiraju kao klasičan komunalni otpad jer se u cijelosti mogu reciklirati zbog toga što ne sadrže u sebi elektronički sklop, piše Poslovni dnevnik.

Isto je vrijedilo i u Hrvatskoj od 2007. kada je preuzimanjem te smjernice nastao hrvatski Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, pa se ni u njemu nigdje decidirano za te proizvode ne navodi za njih da su EE otpad. Jasno je da je to bilo nemoguće jer ne bilo u skladu s preuzetom europskom stečevinom, a stoga vjerojatno pravilnik nije promijenjen zbog novog nameta koji je, eto, ipak uveden.

Pitanje je kako? Omogućilo ga je Ministarstvo zaštite okoliša koje je krajem 2009. donijelo mišljenje da je riječ o EE opremi na koju se plaća naknada. Bez dijaloga s gospodarstvom i bez stručnih i pravnih uporišta jednostavno se klasificiralo CD-ove i DVD-ove kao EE opremu koja podliježe plaćanju naknade za zbrinjavanje EE otpada.

Pritom nitko nije znao objasniti tvrtkama zašto se odustalo od preuzete stečevine EU, dok istodobno ne postoji sustav prikupljanja i odlaganja takvog otpada, za što bi se točno trebala naknada plaćati i zbog čega se baš sada želi tu vrstu otpada definirati kao EE otpad kad on to nije nigdje, piše Poslovni dnevnik.

Tekst preuzet s www.tportal.hr

Utorak, 30.11.2010.


MARKETING

 

vuglec breg