Osnovan Savjet mladih

Prema zakonskoj obvezi Grad Zaprešić je osnovao Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća u koje je imenovano 7 članova.

Njihov će zadatak biti pomoći Vijeću oko tema koje se tiču mlade populacije. Konstituirajuća sjednica održana je 13. studenog 2008. godine. Za predsjednika je izabran Lovro Benčević, dok je za njegovu zamjenicu izabrana Barbara Turk.Uz njih, Savjet čine Kristian Župan, Goran Šćeta, Robert Drago Šinko, Morena Šoštarić i Goran Borovnjak. Novoizabrani predsjednik im se zahvalio na povjerenju rekavši da se iskreno nada da će svi zajedno biti produktivni te da će kao mladi savjetnici biti od pomoći gradskim čelnicima, ali će ujedno i poticati mlade, kroz organizaciju raznih tribina i predavanja, na što veći angažman u društvenom životu Grada.Petak, 16.01.2009.


MARKETING

 

vuglec breg