Program rada Savjeta mladih

Sa sjednice
Sa sjednice

Na 3. sjednici Savjeta mladih usvojen je program rada za 2009. godinu.

Sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade
Sukladno Nacionalnom programu djelovanja za mlade, program se odnosi na sljedeća područja:
- obrazovanje i informatizacija
- zapošljavanje i poduzetništvo
- socijalna politika prema mladima
- aktivno sudjelovanje mladih u društvu
- izgradnja civilnog društva i volonterski rad
- kultura mladih i slobodno vrijeme
- mobilnost, informiranje i savjetovanje

Suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u RH

Suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih bazirat će se na usku suradnju sa Savjetom mladih Zagrebačke županije te sa savjetima mladih iz ostalih općina i gradova.

Konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnima za mlade
Savjet mladih nastojat će zastupati potrebe i interese svih organizacija mladih u gradu Zaprešiću te će izvješćivati mlade i njihove organizacije o svom radu, ali i pozvati ih da aktivno sudjeluju u radu Savjeta mladih sa svojim prijedlozima. Konzultiranje i sudjelovanje u radu obuhvatit će sve udruge s područja grada Zaprešića koje u svom članstvu ili svojim djelovanjem obuhvaćaju rad s mladima.

Suradnja s tijelima jedinica lokalne samouprave u politici prema mladima
Savjet mladih će surađivati s gradonačelnikom, Gradskim poglavarstvom i Vijećem te sudjelovati u svim temama od značaja za mlade.

Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih

Radi pronalaženja najboljih mogućih rješenja problema mladih u gradu Zaprešiću Savjet će organizirati okrugle stolove, tribine i tematske sjednice s temama zapošljavanje mladih, zdravstveni problemi s kojima se susreću te moral i temeljne vrijednosti kod mladih.
Informirat će ih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih u Gradu te o radu Savjeta. U cilju direktnog oglašavanja najvažnijih poruka mladima, tiskat će se plakati kojima će Savjet prenositi svoje poruke u nadi da će time doprinijeti smanjenju nasilja među mladima.

U cilju dvosmjerne komunikacije Savjet je otvorio i svoju e-mail adresu savjet.mladih@zapresic.hr na koju možete slati sve svoje prijedloge, probleme i pitanja vezane uz mlade grada Zaprešića.

Jelena Hribar

Ponedjeljak, 02.03.2009.


MARKETING

 

vuglec breg