Predsjednik HSU-a Silvano Hrelja u Zaprešiću

Županijska organizacija Hrvatske stranke umirovljenika posljednju je sjednicu održala u Zaprešiću.

Na dnevnom redu su, između ostalog, bili dogovori o koaliranju na predstojećim lokalnim izborima te utvrđivanje kriterija koalicijskih sporazuma.
Sjednici je nazočio i predsjednik HSU-a Silvano Hrelja s kojim smo ukratko porazgovarali o budućnosti stranke i hrvatskih umirovljenika.

Što se očekuje od predstojećih lokalnih izbora?

HSU će na izbore izaći ili samostalno, ili pak u koalicijama koje će biti različite, iako mislim da će biti dominantne koalicije između HDZ-a, HSS-a i HSU-a. Međutim, bit će i drugih koalicija te vjerujem da ćemo kroz njih ili samostalno kapitalizirati vrijednosti i rezultate koji se ostvaruju na nacionalnoj razini te da ćemo u suštini kroz brojne vijećničke mandate osigurati svekoliku stabilnost stranke i iskoristiti to za novi uzlet ka sljedećim parlamentarnim izborima. Riječ je o sustavu piramide, o dugoročnom poslu i zato su važni ovi lokalni izbori i vijećnički mandati jer oni osiguravaju odgovarajuću participaciju umirovljeničke populacije koja će se boriti za kvalitativne pomake za osobe treće životne dobi na razini gradova i općina te županije u okviru mogućnosti. To je ujedno i prilog europskom trendu uključivanja osoba treće životne dobi u sve društvene pore, dakle u sve segmente odlučivanja o njihovoj sudbini. Mi tu društvenu komponentu odrađujemo kroz ovakav proaktivan pristup politici.

Dakle, koalicije će biti različite?

Ne može se nikome narediti s kime da koalira. Načelo supsidijarnosti je u HSU-u vrlo valjano i jako se poštuje. Baš zbog toga što mi imamo dobra iskustva na lokalnoj razini i s lijevim i s desnim blokom. I jedni i drugi su davali rezultate prema umirovljenicima i tamo gdje je suradnja dobra, valja je nastaviti, a tamo gdje nije valja nešto promijeniti. Osobito je važno dobro se odlučiti tamo gdje prvi puta izlazimo na izbore. Ima puno posla i treba dobro promišljati jer, naravno, nama je cilj biti u vlasti jer se tada može puno više napraviti za naše umirovljenike, a to činimo zato jer naše biračko tijelo nema previše vremena čekati na rezultate, a svaki mali rezultat je dobrodošao.

Vaše mišljenje o najavama mirovinske reforme?

Mislim da se mi i tu dobro držimo i da smo, obzirom na našu političku moć od jednog zastupnika, puno napravili, bez obzira što nikad nije dovoljno. Zauzeli smo se za opreznost budući da se u vezi drugog stupa ne mogu ad hoc donositi odluke. Sve se to mora stručno elaborirati budući da postoje izračuni, određene pretpostavke, a i danas se već može vidjeti gdje smo pogriješili i što treba učiniti da se to više ne ponovi. HSU nikada nije za rušenje, treba najprije vidjeti može li se cijeli sustav unaprijediti. Nigdje s time ne treba žuriti, tema nije za političko prepucavanje i možda je najbolje sada napraviti određene podloge, a odlučivati svakako treba nakon lokalnih izbora jer ako se s time ide u političku kampanju onda je to vrlo žalosno. To bi bio pokušaj da se zamagle lokalni problemi i na neki način pokazuju politički mišići što nema veze sa realnošću.

Umirovljenici strahuju zbog svoje budućnosti. Je li taj strah opravdan?

Opravdano je strahovati jer će gospodarska kriza u finalu ostaviti posljedice i na umirovljenike. Jedna svekolika težina će se reflektirati i na njih, stoga im poručujem da budu organizirani i politički aktivni, jer će tada doći do manjih zadiranja u njihove džepove. Ovi izbori su prava prilika da učvrstimo svoje pozicije.

Jelena Hribar

Srijeda, 04.03.2009.


MARKETING

 

vuglec breg