NAJAVE

Zagrepčani najviše posjećuju shopping centre

Foto: www.everystockphoto.com
Foto: www.everystockphoto.com

U posljednjih 12 mjeseci Importane centar, Avenue Mall, King Cross, te City Center One posjetilo je od 28 do 38% urbane populacije.

Poznato je da naši građani vole posjećivati velike, moderne trgovačke centre kojih danas ima već 14. Postoje još planovi za čak i do pedesetak novih, od čega desetak dosta izglednih u kraćem vremenskom razdoblju.
Prema istraživanju Gfk po spontanoj poznatosti postojećih centara vode 4 i to Importane centar, Avenue Mall, King Cross, te City Center One (raspon spontane poznatosti je od 30 do 40%).

Ukupna poznatost - nakon podsjećanja - kreće u rasponu od 49 do 73% urbane populacije te uključuje 6 centara: Importane centar, King Cross, Importane galerija, Avenue Mall, City Centar One i Kaptol Centar. Naravno, regionalno postoje značajne razlike. Spontano i potaknuto dosjećanje svakako je najveće u zagrebačkoj regiji gdje čak 8 centara ima poznatost veću od 50% tj. poznatost se za prva tri centra penje na oko 90%.
U sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji te Dalmaciji samo po dva centra prelaze 50% ukupne poznatosti.

Veći broj centara poznat je i građanima Istre, Primorja, Gorskog Kotara, Like, Korduna i Banovine jer između 4 i 6 centara poznaje preko 50% gradskih stanovnika tih područja. Kada se promatra posjete trgovačkim centrima u posljednjih 12 mjeseci prvo spomenuta 4 centra vode i po posjećenosti (u rasponu od 28 do 38% urbane populacije).

Situacija je malo drugačija kada se analizira odgovore o tome koje su centre građani najčešće posjećivali u tom razdoblju, a izdvajaju se Avenue Mall, Importane centar, te City Center One.
Oko četvrtine urbane populacije uopće nije bilo niti u jednom trgovačkom centru. Promatrano po regijama u Zagrebu s okolicom vodi Avenue Mall, za sjevernu Hrvatsku Importane Centar, za Slavoniju Esseker centar, za Liku, Kordun, Banovinu Importane centar, za Istru s Primorjem i Gorskim Kotarom Tower centar i za Dalmaciju Joker centar, vidljivo je da dio potrošača i putuje da bi posjetili neki od bližih trgovačkih centara.

Četvrtina urbane populacije koja u posljednjih godinu dana nije bila niti u jednom trgovačkom centru značajnije varira po pojedinim regijama. Najmanje je takvih u Zagrebu s okolicom samo oko 10%, zatim su regije uz more kod kojih oko 28% građana nije posjetilo takve centre, slijedi Slavonija te Lika, Kordun, Banovina gdje
oko 30% nje posjetilo centre i najmanje posjeta trgovačkim centrima je u sjevernoj Hrvatskoj gdje u zadnjih 12 mjeseci oko 50% urbane populacije nije posjetilo niti jedan takav centar.
Slični su i podaci o kupovanju u trgovačkim centrima u zadnjih godinu dana. Oko 30% građana urbane populacije nije ništa kupovalo. U Zagrebu s okolicom takvih je najmanje, samo 12%.

O istraživanju: prikazani podaci izvod su iz sindiciranog istraživanja: SHOPPING CENTRI, provedenog na uzorku građana - 1 000 ispitanika, reprezentativno za urbanu populaciju Hrvatske (6 regija, 44 grada); osobna anketa u kućanstvu, 01/2009.; rezultati daju bazične podatke o posjetiteljima trgovačkih centara – poznavanje centara (spontano i potaknuto), posjete u zadnjih 12 mjeseci, kupovinu u zadnjih 12 mjeseci, učestalost posjeta i sllično.sm

Tekst preuzet sa: www.net.hr

Nedjelja, 28.06.2009.


MARKETING

 

vuglec breg